-A +A

Middelland

Huidige functie:Mix van werklocaties en kantoren

Ambitie:Transformatie van functies, uitstraling verbeteren

 
Omschrijving:

Het bedrijventerrein Middelland in Woerden is een bedrijventerrein met een mix van werklocaties en kantoren.

Huidige situatie

Het gezamenlijke beeld is dat het bedrijventerrein Middelland een goed vestigingsklimaat heeft, maar dat er wel steeds meer leegstand is. Het bestemmingsplan geeft veel planologische ruimte voor transformatie/ ontwikkeling.

Ambitie

Leegstand beperken tot regulier wisselniveau en de uitstraling van Middelland verbeteren. Menging van functies geeft levendigheid en aanleidingen voor vernieuwing zowel voor ondernemers als voor eventuele toekomstige bewoners.
Daarmee wil de gemeente transformatie naar andere functies zoveel mogelijk stimuleren.

Aanpak

Er is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Kadaster in opdracht van het ministerie van EZ en in samenwerking met de gemeente Woerden, de provincie Utrecht en de eigenaren en ondernemers in het gebied een Sketch & Match sessie gehouden.

Resultaat is een vlekkenplan dat de grondslag kan zijn voor een gebiedsvisie of een kansenkaart. De gemeente werkt graag mee om de benodigde planologische ruimte te bieden.

Ontwikkelrichtingen

  • Breed gedragen wordt het beperken van de oppervlakte kantoren ten gunste van bewoning dicht bij het historisch stadscentrum.
  • Het noordoosten van het gebied kan zich geleidelijk mengen tot een combinatie van wonen, werken, vakopleidingen en zorg. Voorwaarde is dat de openbare ruimte sterk wordt verbeterd op een aantal punten.

Onzekerheden

In het gebied zijn ook nog bepaalde functies onduidelijk, met name de toekomst van het ziekenhuis. Inmiddels is wel de keuze gemaakt dat het gemeentehuis op haar huidige plek blijft, maar een volledige transformatie zal ondergaan.

Wilt u meer informatie over de kansen in Middelland dan kunt u contact opnemen met
 Reinard van doggenaar – gemeente Woerden – doggenaar.r@woerden.nl